Công Trình Biệt Thự

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TẤN PHÁT TÀI

Hotline: 0976792734
88A Trương Thị Sáu, Phường 3, Tân An, Long An

Công Trình Biệt Thự

Biệt Thự Số 4
 • Hạng mục:

  Biệt Thự
 • Quy mô:

  1500m2
 • Địa điểm:

  Quận 4
 • Năm thiết kế:

  2019
 • Chủ đầu tư:

  Anh Phúc
Biệt Thự Số 3
 • Hạng mục:

  Biệt Thự
 • Quy mô:

  1000m2
 • Địa điểm:

  Quận 8
 • Năm thiết kế:

  2020
 • Chủ đầu tư:

  Anh Chí
Biệt Thự Số 2
 • Hạng mục:

  Biệt Thự
 • Quy mô:

  700m2
 • Địa điểm:

  Thủ Đức
 • Năm thiết kế:

  2018
 • Chủ đầu tư:

  Anh Quý
Biệt Thự Số 1
 • Hạng mục:

  Biệt Thự
 • Quy mô:

  500m2
 • Địa điểm:

  Quận 2
 • Năm thiết kế:

  2022
 • Chủ đầu tư:

  Anh Hoa
Zalo
Hotline